Reglement

Reglement for Esbjerg Turneringen

i Volleyball

§ 1 Turneringens navn er Esbjerg Turneringen.
§ 2 Turneringen er en lukket turnering, fortrinsvis for motionsspillere.
§ 3 Turneringen administreres af et turneringsudvalg, som supplerer sig selv. Turneringsudvalget træffer afgørelser i alle sager. Turneringsudvalgets afgørelser er endelige.
§ 4 Der spilles efter almindelige regler som under Volleyball Danmark med nedenstående
tilføjelser:
Stk. 1 Nethøjden er 2,35 m.
Stk. 2 Det er tilladt at spille med mindre end 6 spillere på banen.
Stk. 3 Der spilles bedst af 3 sæt. Der spilles running score. Dvs. at vinderen af en duel får point uanset om holdet har serveretten eller ej. I de 2 første sæt spilles til 25 point dog med 2 overskydende point uden øvre grænse. Et eventuelt 3. sæt spilles til 15 eller med 2 points forskel uden øvre grænse.
Stk. 4 En spiller kan kun deltage på et hold i løbet af turneringen. I nødsfald kan det dog tillades at anvende en spiller fra et andet hold, såfremt nedenstående betingelser er opfyldte:
a) Den lånte spillers styrke må ikke være væsentlig højere end den spiller, der erstattes.
b) Modstanderne skal acceptere, at den pågældende spiller indtræder.
c) Dommeren skal informeres herom.
Stk. 5 Regler for Turneringsspillere…
a) I pulje 1 er det er tilladt at have to (2) divisions eller danmarksserie
spillere på banen ad gangen.
b) I pulje 2 og 3 er det er tilladt at have en (1) divisions eller danmarksserie spiller på banen ad gangen.
c) Damer og Herrer tæller ens.
d) En divisions eller danmarksserie kamp i den igangværende sæson binder!

§ 5 Afviklingen af turneringen vil fremgå af den udsendte turneringsplan. Turneringskampene skal spilles på den i turneringsplanen angivne tid og det angivne sted.
Stk. 1 Stævnetidspunkterne angives i indbydelsen til hvert års turnering. Såfremt et hold på tilmeldelsestidspunktet vides at være forhindret til et af stævnerne, anføres dette på tilmeldelsesblanketten.
Stk. 2 Afbud til et stævne meddeles turneringsudvalget senest 8 dage før kampdagen. Afbud medfører at de planlagte kampe tabes med 0 – 2.
Stk. 3 Udeblivelse uden afbud vil, foruden tab af de planlagte kampe, blive betragtet som en alvorlig forsyndelse mod turneringens formål og vil medføre en kraftig advarsel fra turneringsledelsen. Gentagelsestilfælde medfører udelukkelse af turneringen..
Stk. 4 Såfremt et hold ikke er mødt senest 5 minutter efter det fastsatte tidspunkt, kan turneringsledelsen afgøre, at det pågældende hold har tabt kampen.
Stk. 5 Holdene er pligtige til at stille med dommer og sekretær til de i turneringsplanen anførte kampe. Udeblivelse betragtes som § 5 stk. 3.

§ 6 Stævnelederens pligter.
Stk. 1 Stævnelederen skal sørge for, at spillepladsen er klar til det fastsatte tidspunkt. Turneringsledelsen sørger for at kampskemaer er det hold, der jvf. turneringsplanen sørger for starten af stævnet i hænde inden kampdagen. Alternativt medbringer Turneringsledelsen selv kampskemaerne.. Returkuvert vil vær at finde på banen til holdet, der lukker og slukker, dette hold afleverer
kampskemaerne samme dag som kampene er afviklet på den adresse der er påført returkuverten. Kampbolde medbringes af klubben, der står for kiosksalget.
Stk. 2 Stævnelederen har ansvaret for stævnets forløb med særlig henblik på udnyttelsen af den til rådighed værende tid.
Stk. 3 Stævnelederen og kun stævnelederen har, for at opnå en hurtig afvikling eller for at indhente opståede forsinkelser, ret til at ændre kamprækkefølgen og banefordelingen. Alle berørte parter skal informeres herom.
Stk. 4 Stævnelederen er ansvarlig for, at hallen afleveres i forskriftsmæssig stand.

Turneringsudvalget
Ole Pedersen – Per Vind Petersen – Flemming Køhler – Jan Thorsøe

Reglementet er fra 1/9 1983 og revideret 1/10 2000 samt 13/1 2017.