Vores historie

Esbjerg Turneringens historie

Kære volleyfolk

For 40 år siden fik nogle mennesker en god ide.

De kunne godt lide at spille volleyball og Ribe Amt havde en turnering hvor man kunne spille, men der var ikke en aftale med Esbjerg Kommune, så man spillede i alle mulige små haller rundt omkring i oplandet på hverdagsaftener.

Jeg har selv prøvet at spille i en gymnastiksal i Nordenskov mod ÆWST og komme hjem kl. 1.30 om natten.

Disse fremsynede volleyfolk bestod bl. a. Lars Rønn, Sven Løjborg, Ib Lønborg og Henning Schmidt.

De grundlagde Esbjerg Turneringen, der til at begynde med kun bestod af få hold.

I mange år har vi haft 21 hold, og der står hold på ventelisten.

Brev fra ÆWST’s Jønne til Jan Thorsøe

“Kære Thorsø
Som jeg fortalte i telefonen starter volleybølgen her i Esbjergområdet med turneringer i RAGU-
regi. Ud fra utilfredshed med sene spilletider i Gudsforladte haller, finder personer som OL-
gymnasten fra Helsingfors – salig lille Gunner Dakin Pedersen – samt Erik Gårdhøje,
Skoleinspektør Per Kristiansen fra Billund, vores borgmester Johnny Søtrup – gennem hyggelig
snak – frem til at starte en speciel gren her i Esbjerg. Lærervolleyball-turneringen for byens lærere
er født og blev især spillet i gymnastiksalene på Vestervangskolen og Bryndum skole.
Afdøde lille Gunner Dakin Pedersens frue – Bibi – henvender sig til legende Werner Adolpsen og
får ham til at sponsorere en pokal. Denne pokal lever nu på ca. 28 år. Alt om lærerturneringens
historie kan rekonstrueres hos Bjarne Juulsen, Spangsbjerg Skole.
Lærerturneringen blev til stadighed ”saboteret” af typer som vores gode ven Sven Løjborg, der, når
det kneb for ex. Spangsbjergskolen, kunne mønstre skrappe spillere fra BVC. Derfor blev
Lærerturneringen et lukket land for ikke-skolelærere – og har bevæget sig frem til det vi kender i
dag – her er Fourfelt jo de nye champs anno 2001.

Ud fra disse ”rødder” springer så Esbjerg-turneringen, som vi er interesseret i. Hvem der navngiven
kan tilskrives æren for initiativet til vores turnering erindres ikke specifikt, men et ægtepar, som var
bidt af en gal volleyball kan huskes som dem der tog initiativet. Parret flyttede desværre ret hurtigt
fra byen og gik lidt i glemmebogen. Kun huskes, at manden var rødhåret og at han og konen til de
første turneringer sad og solgte slik og sodavand – næsten som vi kender det fra i dag.
Ægteparret er Janne og Henning Schmidt.
Til min rekonstruktion er kilderne.:

 • Ib ”Ib, Ib, Ib” Lønborg
 • Bjarne Uldal Pedersen
 • Arly Hille
 • Flemming Køhler
 • Per Vind
 • Henning Grønborg
 • Ruth Rønn
 • Tony ”Sverter” Lauridsen
 • Kantsmasher Jan Thorsø
 • Simon Simonsen
 • Sven Løjborg
 • Erik Gårdhøje
 • Bjarne Juulsen
 • Per Kristiansen, Billund
 • Johnny Søtrup
 • Werner Adolpsen

Med disse ord vil jeg lukke “sagen” og sende pokalen til gravering. Trofæet vil blive overdraget til
Materialeforvalter i ÆWST Sven Løjborg, hvor den vil stå trygt og sikkert til næste års mestre.
Jeg håber hermed, at den ”nye” pokal vil fremstå med en ny aura nu når forgangne mesterhold
behørigt – igen – sidder hvor de skal.
På ÆWST´s vegne
Jønne”